לא יהיה תקציב כדי שישראל לדרך חדשה לאו דווקא בלי ביבי אבל בלי שני מלכים המשתמשים בכתר אחד דבר שלא שייך בכלל