Yonatan Sindel/Flash90

נתניהו נגד בג"ץ: "עצם הדיון ממחיש את הצורך בהסדרה מחודשת של הגבולות"

ראש הממשלה בהתייחסות חריפה לדיון בעתירות כנגד חוק הלאום: "בית המשפט מקבל את סמכותו לפסוק מכח חוק יסוד והוא אינו יכול לשפוט את מקור סמכותו שלו. לבית המשפט תפקיד חשוב מאוד במשטר הדמוקרטי אבל הוא איננו שליט אבסולוטי"

 • הריני ממנה לשליח את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א להעביר עבורי את המתנות לאביונים

  תוכן מקודם

 • וצומו עלי: יהודי איראן בשליחות גורלית למען עם ישראל

  תוכן מקודם

 • שר התורה בהוראה מיוחדת לפורים: "וכך ראוי לכל אחד לנהוג"

  תוכן מקודם

 • כשלבן שלך יהיה טוב, לך תהיה נחת: הרישום בישיבה שמשנה חיים בעיצומו!

  תוכן מקודם

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הבוקר (שלישי) לדיון המתקיים כעת בג"ץ בעתירות כנגד חוק הלאום ותקף: "בית המשפט העליון מקיים היום דיון בתוקפו של חוק יסוד הלאום – חוק יסוד שהליכוד הוביל בתמיכת רוב מוחלט של חברי הכנסת ומעגן חוקתית את מאפייני היסוד של מדינת ישראל כמדינת לאום אשר מממשת את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית לאומית".

"לבית המשפט אין סמכות לדון בתוקפם של חוקי יסוד מכיוון שחוקי היסוד שמחוקקת הכנסת הם הנורמה החוקתית העליונה במדינה והביטוי היסודי ביותר לעקרון שלטון העם ולעקרון שלטון החוק כאחד. בית המשפט מקבל את סמכותו לפסוק מכח חוק יסוד והוא אינו יכול לשפוט את מקור סמכותו שלו. לבית המשפט תפקיד חשוב מאוד במשטר הדמוקרטי אבל הוא איננו שליט אבסולוטי".

"עצם הדיון שמקיים היום בג"ץ ממחיש את הצורך בהסדרה מחודשת של גבולות הסמכות של הרשות השופטת – הסדרה שהליכוד מתכוון להוביל בהקדם בכנסת באמצעות סדרת חוקי יסוד מתאימה. המחלוקות השונות ביחס לתכניו של חוק יסוד הלאום כבר הוכרעו במקום הראוי להם – בכנסת. עמדתה הפוליטית של הרשימה המשותפת נשמעה בעניין בדיוני הכנסת ואין כל מקום לדיון שמקיים היום בגץ בעתירה שלה".

"חוק יסוד הלאום קובע את מה שתמיד היה ותמיד יהיה ברור: מדינת ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי, ולכן רק לעם היהודי יש בה זכויות לאומיות. בניגוד לטענות מטעות שהועלו נגדו, החוק אינו פוגע בכהוא-זה בזכויות הפרט של מישהו – יהודי, ערבי, דרוזי, צ'רקסי או בדואי. כפרטים, כולם בני בית שווים במדינת ישראל. אך חוק היסוד מעגן את זהותה הלאומית של המדינה כמדינה יהודית, את סמליה, שפתה ומועדיה, ואת מחויבותה לבני העם היהודי באשר הם".

לקראת הבחירות הבטיח ראש הממשלה נתניהו: "אנו נדאג להחזיר את האיזון הנכון בין רשויות השלטון ונמשיך לפעול לביצורה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי".

יו"ר הכנסת ח"כ יריב לוין שלח הבוקר, בצעד חסר תקדים, מכתב לנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, לקראת הדיון הצפוי, תחת הכותרת: "היעדר סמכות לבית המשפט העליון הנכבד להתערב בחקיקת יסוד". לדבריו, "בהמשך לתגובת הכנסת לעתירות שעניינן חקיקת יסוד, סברתי כי יש הכרח שאפנה אל כב' בעניין".

"להווי ידוע כי בימים אלה מתנהלים בבית המשפט העליון הנכבד מספר הליכים שעניינם חוקי יסוד שחוקקה הכנסת, לרבות הדיון המתקיים היום בעניינו של "חוק יסוד: ישראל-מדינת הלאום של העם היהודי". למרבה התדהמה, תחת דחיית העתירות על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית, מוצא בית המשפט העליון הנכבד לנכון לקיים את ההליכים כאמור".

"הכנסת היא הרשות המחוקקת והיא המחזיקה גם בסמכות האסיפה המכוננת. מאידך, בית המשפט העליון הנכבד יונק את סמכותו מכוח חקיקת הכנסת ולא להיפך. משכך, עצם הדיון בבית המשפט העליון הנכבד בעניינים של חוקי יסוד מהווה קריאת תיגר על העקרונות הדמוקרטיים הבסיסיים ביותר של ריבונות העם, הפרדת הרשויות ושלטון החוק. משמעות הדברים היא כי בית המשפט העליון הנכבד מבקש ליטול לעצמו סמכויות שלא הוענקו לו בחוק, לשים עצמו מעל ריבונות העם ומעל ריבונות הכנסת, ובכך להשליט את השקפת עולמם של שופטיו משל היו שליטי הארץ. מובן, כי התנהלות זו פירושה המעשי הוא החלפת המשטר הדמוקרטי בשלטון השופט".

"נוכח האמור לעיל, ומשעה שבית המשפט העליון הנכבד לא קיבל מעולם סמכות לדון בתוקפם של חוקי יסוד, הרי שכל ניסיון להתערב בהם הינו נעדר סמכות ובטל מעיקרו. עוד אעיר, כי כל ניסיון לעשות שימוש במונחים משפטיים כביכול דוגמת "עקרונות יסוד של השיטה", אינו אלא כסות לנטילת סמכות וכוח שלטוני, אשר בית המשפט העליון הנכבד אינו מחזיק בהם.

"נוכח כל האמור לעיל", מסיים לוין, "אבקש להתריע בפני כב' כי הדיונים בנושא שבנדון מתקיימים בחוסר סמכות, תוך רמיסת עקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי ורמיסת סמכויותיה ומעמדה של הכנסת. מובן, כי כל החלטה שעניינה התערבות בחוקי היסוד שנתקבלו ע"י הכנסת, תהא בבחינת החלטה שניתנה בחוסר סמכות ולפיכך גם נעדרת תוקף".

יו״ר כחול לבן וראש הממשלה החליפי בני גנץ כתב בעמוד הטוויטר שלו בתגובה למכתב: "האיומים של יריב לוין ונתניהו על בית המשפט מסוכנים לדמוקרטיה ומפרקים את הפרדת הרשויות – הם לא הצליחו עד היום- ונדאג שגם לא יצליחו בעתיד". מכחול לבן נמסר: "סער, בנט, איווט: גנו בתוקף את הניסיון הבזוי של נתניהו ולוין להלך אימים על בית המשפט העליון. אנחנו נמשיך להילחם כדי לוודא שמערכת המשפט תשמור על עצמאותה מול כל ניסיון לפגוע בה".

יו"ר סיעת מרצ, ח"כ תמר זנדברג, לקראת הדיון בעתירות נגד חוק הלאום: "בג״ץ לא רק רשאי, אלא חייב להתערב בחוק הזה – אין מקום לאפליה ממוסדת בחוק יסוד. החוק הגזעני חותר תחת הדמוקרטיה הישראלית ומעמיד בסכנה את הערכים החשובים ביותר בדמוקרטיה. שופטי בג״ץ אינם זקוקים לעצות אולם, אני בטוחה שהם לא ייבהלו מאיומים שמטרתם לערער על עצם היסודות של שלטון החוק והדמוקרטיה הישראלית".

ראש השב״כ לשעבר, ח"כ אבי דיכטר בפתח דיון חוק הלאום בעליון: "ביהמ"ש העליון היה צריך לדחות על הסף את כל העתירות כנגד חוק יסוד הלאום וכלל לא לדון בהן. ביהמ"ש העליון מנוע מלעצב את חוקי היסוד של מדינת ישראל, זו בדיוק אחריותה וסמכותה של הרשות המחוקקת והמכוננת – הכנסת.

"החוק שם קיר ברזל בפני תביעות הפלסטינים לקיים את "זכות השיבה" לישראל. אני מוקיר את העדה הדרוזית ואומר להם – אתם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל!! חוק הלאום לא פוגע במעמדכם, לא כעדה ולא כאזרחים, בשום אופן, אל תקשיבו למסיתים. חוק יסוד הלאום הינו בטון יצוק, והוא יישאר כך לנצח", דברי ח"כ דיכטר.

ח״כ ע׳דיר כמאל מריח, יש עתיד: "חוק הלאום במתכונתו הנוכחית הוא חוק מפלה וגזעני שמתעלם מרבע מאזרחי ישראל ולא תואם את רוח מגילת העצמאות שלאורה הוקמה מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. יש לתקן אותו ולעגן בו את ערך השוויון על כל סעיפיו כפי שעשו מדינות לאום דמוקרטיות אחרות בעולם. רק לפני כחודש היינו עדים לשימוש בחוק זה לצורך פרשנות גזענית ומפלה כלפי ילדים בני 6 ו10 שכל חטאם היה שלא נולדו יהודים. אני מקווה שבג"צ יכיר בסכנה הטמונה בחוק זה המאיים על עתידה הדמוקרטי והערכי של מדינת ישראל ואזרחיה".

שהב"ט והרמטכ"ל לשעבר, חה"כ משה (בוגי) יעלון, 'יש עתיד – תל"ם', בחשבון הטוויטר שלו לפני זמן קצר: "אילו בחוק הלאום, היו משלבים את ערך שיוויון הזכויות האזרחיות לכל אזרח, ללא הבדל מין, דת ולאום, ברוח מגילת העצמאות, הנושא לא היה מגיע לבג״צ. הממשלה והכנסת כשלו. ההתרסה הבוטה של יו"ר הכנסת כלפי נשיאת ביהמ"ש העליון היא ביטוי נוסף לחרפת הממשלה הכושלת, הבלתי מוסרית, בראשות הנאשם נתניהו".

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן