צבא של חכמי חלם כמה הערבים ימי שמח יורים עלינו בטעות