צו השעה לבטל את כל האישומים, ולהעיף את מנדלבליט מכל המדרגות, גרמו נזק ובזבוז בלי שיעור למדינה ולחברה, ביבי צודק מאה אחוז, אין כלום כי לא היה כלום