צילום: Abbi Berkovitz/FLASH90

מקומם: בג"ץ מסרב לבקשת הרבנות לדיון חוזר בפסיקת החמץ בבתי החולים

בהחלטה על התרת הכנסת החמץ לבתי החולים, כתבה הנשיאה חיות: "הסוגיה שנדונה בפסק הדין היא אכן בעלת חשיבות ציבורית רבה, וכפי שציינו שופטי ההרכב, נוכח רגישותה וחשיבותה מן הראוי היה למצוא לה פתרון מוסכם אשר ייתר את הצורך בהכרעה שיפוטית"
 • כופר נפש לכפר על נפשותינו לפני ד'

  תוכן מקודם

 • מעוכבי שידוך? הגאון הרב אזרחי נחלץ לעזרתכם: 'ברווח בקרוב ובנקל'

  תוכן מקודם

 • הילדים של עם ישראל: שרה נחמן ושילה מתחננים אלינו לעזרה

  תוכן מקודם

 • שבט אחים גם יחד- הגיבוש. האווירה. החוויה. הרישום החל לקריית החינוך בכפר סטרין. הרשמו עכשיו >>>

  תוכן מקודם

בהחלטה המחוצפת על התרת הכנסת החמץ לבתי החולים, כתבה הנשיאה אסתר חיות: "הסוגיה שנדונה בפסק הדין היא אכן בעלת חשיבות ציבורית רבה, וכפי שציינו שופטי ההרכב, נוכח רגישותה וחשיבותה מן הראוי היה למצוא לה פתרון מוסכם אשר ייתר את הצורך בהכרעה שיפוטית. דא עקא, פתרון שכזה לא הוצג בפני בית המשפט, ועל כן היה עליו להכריע בשאלות המשפטיות שעמדו בפניו".

הנשיאה הוסיפה בחוצפתה כי "אין מדובר בשאלה מהו ה"סטטוס קוו" בענייני אכילת חמץ בפרהסיה או במקומות ציבוריים, או בשאלה האם התקיימה חריגה ממנו והאם היא מוצדקת. השאלות שנדונו בפסק הדין היו שאלות משפטיות ממוקדות שאותן הציב בית המשפט במסגרת הצו על תנאי שהוצא ואלו הן: האם קיימת בידי המשיבים – משרד הבריאות ובתי החולים – הסמכות להורות על איסור הכנסת מזון לשטח בתי החולים; והאם קיימת למאבטחי בתי החולים הסמכות לבצע חיפוש בכליהם של באי בתי החולים על מנת לאכוף איסור זה, ולמצער ליידע את באי בתי החולים עליו".

"על מנת לענות על שאלות אלה ערך בית המשפט בחינה של הזכויות, השיקולים והאינטרסים הצריכים לעניין, ובחן את המקורות הנורמטיביים שנטען כי הם מבססים את הסמכות הנטענת. זאת, בהתאם לעקרונות ולכללי הפרשנות והמשפט המינהלי הנהוגים בשיטתנו המשפטית, ובפרט בהתאם לעקרון חוקיות המינהל ולכלל ההסמכה המפורשת, החל מקום שבו הפעלת סמכות יש בה משום פגיעה בזכויות יסוד".

לכן קבעו השופטים, בהחלטה מקוממת: "בחינה זו הובילה את שופטי הרוב למסקנה הפרשנית לפיה במצב המשפטי הנוכחי אין בנמצא סמכות כזו. קביעה זו אינה עולה כדי "הלכה", ובהעדר הלכה אין מתקיים תנאי היסוד שבסעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984".

הנשיאה חיות התייחסה לחשש לפיו בעקבות פסק הדין תיגרם פגיעה בכשרות המזון המסופק על ידי בית החולים: "יש לקוות שהמבקשת ומשרד הבריאות לא שקטו על השמרים מאז מתן פסק הדין, ופעלו על מנת למצוא פתרון הולם אשר יאפשר לשמור על זכויותיהם של כלל החולים ויתר באי בתי החולים כבר בחג הפסח הקרוב, ובטרם כניסתו של הצו המוחלט לתוקף".

עוד נכתב: "הטענות שהעלה משרד הבריאות בתגובתו לבקשה אין בהן כדי לשנות ממסקנתי כי יש לדחותה. משרד הבריאות בחר, מטעמיו הוא, שלא להגיש בקשה לקיום דיון נוסף, והעדיף להגיש את עמדתו במסגרת תגובה לבקשה דנן. בנסיבות אלה, אין מקום לבחון האם טענות נוספות, אשר לא הועלו במסגרת בקשה לקיום דיון נוסף, יש בהן כדי להצדיק את קבלתה".

כתבות קשורות

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן