איפה כל המגנים בחריפות היו כשאהוביה נרצח???
הכתב שכתב את הכתבה כתב דבר מאוד חמור- כוחות הביטחון ניסו לפנות מפגינות בצורה שלא מתאימה לכללי פינוי במקרה שיש נשים שצריך לפנות. זה טשטוש גדול למה שקרה שם, ולעומת זאת, הדגישו את חומרת המעשה של היהודי שמחה על הפעולה הפסולה. חבל שלא כתבו כאן את טענת התושב, שהמפקד הוא זה שדחף את התושב בגלל שהתושב העיר לו, ובתגובה לכך התושב דחף את יד המפקד, ובתמורה קיבל מכות מהחיילים.