בכך הופך ח"כ הרב גפני לח"כ הוותיק ביותר. אם אינני טועה, גפני ופרץ התחילו את חברותם בכנסת בואתה קדנציה.