שקרן!!! זוהי סתימת פיות.. לא נשכח שלאורך כל כהונתו של הנשיא הם דאגו לרשום הערות שהמידע שהנשיא מביא לא מדויק.