בס"ד
ערב רב המדינה הזו.
כל הפרקליטות ערב רב.
אם שוטר או ערבי היה יורה על יהודי שפורץ השוטר או הערבי היו יוצאים ללא כתב אישום. פרקליטות ציונית מרשעת.