מגוחך כאלו מאה שערים הוא המקום היחיד שלא נשמר הוראות הסגר