בקיצור:
כפי שטענתי.
ביב לא חייב לאף אחד דבר ("להבנתו"), כי:
הוא "לא" מקבל את תמיכת רוב העם!
לך הביתה!!