יתד נאמן…עכשיו אני מבין למה אני לא מנוי….איזה כתבה מתישה הסקתי באמצע..