מי אתה אבי ניסנקורן שתפתח את הפח המסריח שלך לפני עם ישראל . איש קטן וצבוע . בגדת בגנץ לטובת חולדה שתיכם תפלו ארצה כמו עכברים