מאיר פרוש מתעבר על ריב לא לו
כתמיד מפלג את הציבור החרדי
זה הדבר היחיד שהוא מציג כהישגים
0% עשיה 100% פלגנות ומחלוקת