אם היו אומרים את זה אבל הפוך כגון שמתנחלים לוחמי חופש ולכן וכולי…אז מה הם היו אומרים? צריך להגיש תלונה במשטרה על כאלה אמירות של עידוד הסתה לרצח יהודים. יש לחסל את לוחמי החירות האלה ולהגן על חסרי ישע שמותקפים בגללם. ימח שמם ושם זכרם!