בודאי שיש הבדל מהותי גם היום בין ימין לשמאל אם היה ראש ממשלה שמאלני בתקופת אובאמה הוא היה מחלק חצי מדינה ואומר כן להסכם הגרעין. וגם היום השמאל יחלק שטחים בכיף ויחיל כלכלה סוציאליסטית מבית סטאלין וימנע כלכלה חופשית ועוד ועוד הבדלים מהותיים. אתה רוצה לצייר את ביבי שהוא משקר בנוגע לימין ושמאל אבל זה רחוק מהאמת. אולי כי אתה כותב ביתד וידוע שגפני בתוך תוכו שמאלן אז עדיף לצייר את מפת הגושים כלא משמעותית…