אם זה הרמה של גנץ באמת זה טוב שהוא כבר היסטוריה אין שום קשר בין התביעה של גנץ למה שהוא אמר עליו