נתנייהו 3 מליון מסרבי חיסון יפילו את הימין . לא הולכים לבחור בדקטטור