משי זהב טועה מאוד
החרדים מתרחקים
ובעיקר מורחקים ומנודים
מלהיות חלק מהמדינה