חפר כבר המסר של 'אני הבאתי את החיסונים' ו'זה או אני או יאיר לפיד'