נו, אז מה מי אמר שזה קדוש
אלה כל מה שמענין אותם זה רק ערבים ואם היו חילונים שעושים את זה גם כן היו "מזועזעים" ?