עודה וטיזי האפסים . מי בכלל רוצה לשבת עם תומך ברצח יהודים . אתם לא גזענים אתם טרוריסטים אכזרים שונאים יהודים . אתם קללה . אתם מחבלים ממש . מגעילים אכזרים