הבעיה היא, שבמצב הנוכחי חלק עיקרי מאד של הדרך זה לא להיכנע בשום אופן לכנופיות בג"ץ. זה קריטי ממש, לעתיד היהודי של המדינה. וזה מתבצע רק עם לא מזיזים את ביבי הצידה בשום צורה! כי אם לא, למה לא סער או שאר ה-רק-לא-ביביסטים?