תתפסו תתפסו על העצים עוד יותר גבוה עוד יותר גבוה, אנשי הטהרנות הציונית המנותקת.