ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר
בית ראשון ושני נחרב על שנאת חינם
תלמידי רבי עקיבא מתו על שלא נהגו כבוד זה בזה ועכשיו המצב יותר גרוע כי הכנסת וועדותיה משותקות
אתה רציני בדבריך??????????????
עכשיו המצב גרוע כי בית המקדש השלישי לא נבנה!!!!!!!!!!!!!!!!!
כי מלכות בית דוד לא שולטת
כי עדין לא קוים בדורינו "השיבה שופטינו כבראשונה" אין סנהדרין אין לשכת הגזית
אנא ממך חבר כנסת יקר תיצג אותנו בכבוד וששם שמים יהיה שגור בפיך……..