צדיק אלי כהן,
תדעו לכם שכשהוא היה בארץ היה הולך להתפלל בבית כנסת בבת ים ליד הבית שלו. כשהוצא להורג ביקש שרב הקהילה יניח לו תפילין ויאמר איתו ווידוי. בשבת הרבה דברים לא עשה מקדושת השבת.