"אין עוד מלבדו" – נוסח המפלגות החרדיות.
איך בדיוק הצעדים שלהם משרתים את האינטרס החרדי – לטווח קצר או רחוק?