איפה סוריה ואיפה רמת הנגב! ז.א. שטיל סורי עף מצפון לדרום מעל כל ישראל!