שימו לב למה שאתם כותבים
בתחילת הכתבה כתוב-
ברקע התקיפות הערביות האנטישמיות כלפי יהודים בירושלים, בעיקר נגד בעלי חזות ערבית.
יהודים בעלי חות ערבית.
אוקיי.
הבנתי…