שונא דת תמיד ההחלטות הגרועות התקבלו על ידיהם אנחנו יודעים מה יהיה ההחלטות במקום להאשים את התערבות המשטרה רק יתקפו את החרדים