לטענת העותרים, עיריית ביתר עילית חייבת למוסד החינוכי של הילדים המיוחדים לא פחות מ-2.6 מיליון ש"ח. העתירה נדחתה על ידי בג"ץ משיקולים מנהליים ובטענה שהדיון אמור להיות בבית המשפט המחוזי, אך הדגישו כי העירייה חייבת להעביר את הכסף

עתירת הורי הילדים המיוחדים נגד עיריית ביתר עילית נדחתה אמש על ידי שופטי בג"ץ בנימוקים מנהליים שעסקו בעיקר בנושא הביורוקרטי ובשאלות מי אמור להגיש את העתירה ואיזה בית משפט צריך לדון בכך. עם זאת, בית המשפט הדגיש כי על עיריית ביתר, ועל העומד בראשה – מאיר רובינשטיין, לתקצב את הילדים המיוחדים הלומדים בתת-תנאים.

על פי העתירה שהגישו ההורים לילדים ממוסד "לב החינוך", עיריית ביתר עילית לא העבירה סכום עתק של 2.6 מיליון ש"ח! המגיע על פי חוק לילדים המיוחדים. כתוצאה מכך, נמנע מהילדים מגוון חוגים ועזרים שהיו יכולים לסייע להם בהתפתחות הרגשית והשכלית. בנוסף, טוענים העותרים כי עיריית ביתר עילית חדלה מלספק ל"לב החינוך" שירותים שונים נוספים שמחובתה לספק כגון: ריהוט, שיפוצים הנדרשים למבנה המוסד וכן תשלום חשבונות חשמל, שירותים שהעירייה דואגת להעביר לבתי הספר העירוניים האחרים שבתחום שיפוטה.

שופטי בג"ץ סירבו לדון בעתירה ודחו אותה על הסף. בהכרעת הדין נכתב כי "בנסיבות העניין בכללותן, לרבות ההתפתחות שחלה בהליך מאז שהוגש והדרך שבה הוגש – העניין מיצה את עצמו בכל הקשור לעתירה לבית משפט זה". עם זאת, העתירה נדחתה משיקולים מנהליים, אך השופטים הדגישו כי על העירייה להעביר את התקצוב המגיע לילדים המיוחדים.

"זכויות הצדדים שמורות, ונעיר כי משרד החינוך הביע עמדתו, לפיה מוטלת חובה שבדין על עיריית ביתר עלית לשאת בתשלום הרלוונטי עבור תלמידי חינוך מיוחד. אף העירייה הסכימה לכך. ואולם נוצרה מחלוקת לגבי שיעור החוב ובכך בית משפט זה אינו אמור לדון", כתבו השופטים בהכרעת הדין.

ועד הורי הילדים בחינוך המיוחד בביתר עילית מסרו בתגובה: "מברכים על הקביעה העקרונית שעל העיריה לשלם חובותיה. ביהמ״ש העליון הורה לעמותה לתבוע את העיריה במחוזי ואנו מקווים שכך יעשה המוסד. נמשיך להיאבק למען ילדינו באטימותו של ראש העיר מאיר רובינשטיין, המעכב את הכספים המגיעים בדין על ידי משרדי הממשלה עבורם והמיועדים לטיפול בהם ולשיקומם.

"אנו מאמינים בצדקת דרכנו נחושים שלא לאפשר לעירייה ולראשיה להמשיך ולנהל סחבת על גבם של הילדים הסובלים. עבור העיריה השואפת להתמשכות ההליך, יש בהחלטה בשורה לנוכח תקוותה שבכך יקרוס המוסד וייסגר. אנו מצהירים כי היה לא תהיה, זו מלחמה על חייהם ועתידם של ילדינו – ועבורנו האפשרות לסגת כלל אינה קיימת".

מעיריית ביתר עילית לא נמסרה תגובה עד למועד פרסום הידיעה.