אתם עושים צחוק? אם באמת הייתה טעות ושוטרים פולנים לא שמרו על הגטו אלא רק גרמנים, אז למה שישמרו אתעל הטעות הזאת? אם המידע הזה לא נכון אז למה זאת טעות שהם הורידו אותו?