וואלה, מפחיד.
כל הכבוד לחיילים הגיבורים שמוסרים נפשם על הגנת ישראל, אבל צריך לזכור שאם ה' לא ישמור עיר שווא שקד שומר" ולהוריד קצת את הכמויות של הכוחי ועוצם ידי הישראלי..
ויותר ויותר להודות ולהאמין בבורא עולם יתברך.