מחר יעודכנו דיווחים חדשים על אירועי מזג האויר הסוער המתרחש סביב בעולם ב"ה.