וואו מזעזע כמה שריפות! בשעה טובה צה"ל מגיב במשהו על הטרור המפחיד הזה, איזה הזוי מה שהוא אומר שם ברמקול, כאילו מישהו יקשיב לו הם בכוונה שולחים את הנשים והילדים הכי קרוב לגדר, כדי שהיהודים הרחמנים לא יפגעו בהם, לא באמת אכפת להם על חיי ילדיהם ונשיהם.