דרמה משפטית בפרשת הרצח בדומא: נפסלו ההודאות שנגבו תחת עינויים

בית המשפט פסל את כל ההודאות שנתנו הנאשמים תוך כדי עינויים, אך קבע כי הודאתו במהלך השחזור של עמירם בן אוליאל, הנאשם המרכזי ברצח בני משפחת דוואבשה, קבילה. כל הודאותיו של הקטין שהואשם גם הוא ברצח – נפסלו בשל העינויים