לדעתי מי שמבלבל את ראש הממשלה ואת המדינה כולו
בשטויות והאשמות כאלו בזמנים ובמצבים שאנחנו נמצאים כעת
הם וכאלו, צריכים להושיבם לשבת מאחורי סגר ובריח