אבל הרבי זצ"ל הוא צדיק גדול
אבל הוא נפטר והוא לא המשיח
די למשיחיות!!!!!!!!!