זה לא דבר חדש. המשטרה במדינה הזאת עובדים בנוסח דיקטטורי כי אלה ההוראות שהם מקבלים בממשלת הזדון הטמאה. וצריך להזהר לא להסתבך איתם. הם יכולים להרוס חיי משפחה. הם עוברים על החוק לרוב ונמצא שהם גם עוברים עבירות פליליות בהרבה מקרים. אי אפשר כיום לסמוך על המשטרה. הם ממש עבריינים.הצעה לא לקרוא להם ולא להגיש תלונות אצלהם.
פשוט קרו מקרים שמגיש התלונה לבסוף נמצא אשם.