הסיבה לירידה במחיר הוא ירידה במחיר הבנזין בעולם ובשינויים בשער הדולר. כמה יעלה לכם ליטר דלק בשירות עצמי? כמה בשירות מלא? כמה תחסכו במילוי מכל מלא? כמה מתוך הכסף שאתם משלמים על ליטר דלק הולך למסים? התשובות: בפנים

בשורה לנהגים: במוצאי שבת בחצות יופחתו מחירי הדלק ב־11 אגורות לליטר, ירידה בשיעור של 1.67% ל-6.49 שקלים לליטר בנזין אוקטן 95 בשירות עצמי ו-6.70 שקלים לליטר בשירות מלא. על פי מינהל הדלק במשרד האנרגיה, החיסכון לתדלוק מכל דלק מלא של 40 ליטר ו־50 ליטר יסתכם ב־4.4 שקלים וב־5.5 שקלים, בהתאמה.

ההפחתה במחירי הדלק משקפת ירידה בשיעור 5.84% במחירי הבנזין הבינלאומי באגן הים התיכון וקיזוז של 2 אגורות נוספות במרכיב המע"מ על המחיר הסופי לצרכן. כמו כן, התחזקות הדולר מיתנה את הירידה במחירי הדלק. 77.8 דולרים לחבית נפט. יצוין כי לפי משרד האנרגיה שער הדולר עלה ביוני ב-1.43% בלבד, בעוד לפי בנק ישראל שער הדולר עלה ביוני ב-2.5% . הירידה נרשמה במחירי הבנזין הבינלאומי באגן הים התיכון, למרות העובדה שבחודש יוני מחיר הנפט בעולם עלה בשיעור של 8.5% לרמה של 72.7 דולרים לחבית, לעומת 67 דולרים בתחילת החודש, תוספת של 5.7 דולרים לחבית.

הנפט מסוג ברנט נמכר בסוף יוני ברמה של 8.77 דולרים לחבית. בתוך כך, נכון לחודש יולי, משקל המסים בדלק יגיע לכ־%62 ממחיר
הליטר לצרכן, שללא המס מחירו 3.39 שקלים לליטר: מדובר במס הבלו הישיר בשיעור %47 וכן במרכיב מע"מ בשיעור %15.