לא צריך למנות אותו, מספיק שלא שלחו אותו לכלא!!!
חצוף ומשוגע כזה הרבה זמן לא היה!
להשוות את ישראל לגרמניה????
ועוד ע"י יהודי, כשעוד מסתובבים ביננו "מספרים".
בכל ימיה של מדינת ישראל היא לא הרגה באויביה
כמו שהגרמנים הרגו חסרי ישע ביום אחד במחנות,
מטורף כזה היו צריכים לשלח לגמרי מצה"ל!!
כאחד שקרא הרבה ספרים על השואה
וזוכר את המספרים על זרועות סביו וסבתותיו,
בזמנו כשהוא קשקש, שבוע לא יכולתי להרגע!!