איזה נס שלא נפל על מכונית לידו עם כן זה היה הרבה יותר גרוע