האם בקרוב תופסק כליל השאיבה ממי הכינרת? רשות המים בהודעה מיוחדת: “חסרים כ-2.5 מיליארד קוב, הקו השחור מתקרב והאי שליד קיבוץ מעגן יתחבר לחוף וייגרמו נזקים אקולוגיים אדירים”

“רשות המים ממשיכה להיערך לתת מענה להתגברות מגמת ההתייבשות במרחב כולו. במקביל פועלת רשות המים להתייעלות ועידוד החיסכון ומניעת בזבוז מים כאורח חיים קבוע. בנוסף נמצאים בהליכי תכנון ומכרוז הקמת עוד שני מתקני התפלה גדולים ופעולות נוספות שנועדו לתגבר את מקורות המים לכל השימושים”, נאמר בהודעה כמעט-צפויה של רשות המים.
ביזנעס שימושי
“רשות המים גם מפתחת כלים לחיזוי זרימות בנחלים בטווחי זמן שונים: מצפי הופעת שיטפונות ועוצמתם (חיזוי שיטפונות מתקדם) ועד חיזוי עונתי של כמויות המים הצפויות להתקבל בשנה נתונה ובטווחים ארוכים יותר (מפלסי כינרת צפויים), זאת כדי לאפשר לכלל הגורמים במשק להתכונן ולתכנן מראש את פעילותם והשקעותיהם באופן מושכל ויעיל. שינויי האקלים מחייבים את כולנו בניהול מושכל ומניעת בזבוז מים כדרך חיים, גם בשנים ברוכות, שאנו מקווים ובטוחים שיהיו גם כאלו”.

ברשות המים דיווחו בהודעה מיוחדת על מצב הנחלים, המעיינות, האקוויפרים והכנרת וציינו כי זהו הקיץ השחור ביותר מזה שנים.

מפלס הכנרת עומד עתה על מינוס 214.20 מטרים, והצפי הוא כי הכנרת תחסר סנטימטר בכל יום, הקו השחור יתקרב במהירות, השאיבה תופסק והאי שהתגלה מול קיבוץ מעגן יתאחד עם החוף לצד נזק אקולוגי אדיר.

לפי הודעת רשות המים, הבצורת ההידרולוגית, במצב מאגרי המים לא תשתנה גם אם החורף הבא יהיה ממוצע או מבורך בהרבה מהממוצע וכי הכנרת תיוותר מתחת לקו האדום התחתון בכל מקרה.

הקו השחור עומד על מינוס 214.86 מטר, וכרגע הגירעון בכנרת עומד על כ-2.5 מיליארד קוב.
מקור: http://bizzness.net/