השופטים ניל הנדל, דוד מינץ וג'ורג' קרא מסרו הבוקר את החלטתם לקבל את ערעור המדינה בתיק נגד נוחי דנקנר, עד לא מזמן אחד הטייקונים החזקים במשק, שהורשע בעבירה של הרצת מניות. גם עונשו של איש שוק ההון, איתי שטרום, הוחמר

העונש הוחמר: שופטי בית המשפט העליון קיבלו את עמדת המדינה והחליטו להחמיר את עונשו של נוחי דנקנר ל-3 שנות מאסר. לבקשת פרקליטיו של דנקנר, השופטים (ניל הנדל, דוד מינץ וג'ורג' קרא) מסרו הבוקר את החלטתם במייל.

כאמור, ע"פ ההחלטה, עונשו של דנקנר – עד לא מזמן אחד מאנשי העסקים הבכירים במשק – שהורשע בהרצת מניות יוחמר לשלוש שנות מאסר. במקביל, גם עונשו של איש שוק ההון, איתי שטרום, שביצע עבור דנקנר את הרצת המניות בפועל, הוחמר לשנתיים.

בין היתר כתבו השופטים בהחלטתם: "דנקנר ביצע שיחת בקשת אשראי ואין חולק כי לאחר השיחה ניתן לשטרום אשראי גדול. הצדדים גם לא מכחישים כי ניתנה הלוואה של 8 מיליון שקלים לשטרום כמה ימים לאחר ההנפקה".

"כל הסתכלות אחרת על התזרים תחטא למציאות העסקית. ההחלטה לגייס את כל הסכום המוצע היא הנותנת ומעידה על הצורך. אני דוחה את טענת דנקנר שלא היה ממש צריך לגייס יותר".

"סימן שאלה גדול מתנוסס מעל השאלה אם הבנק היה מאשר מימון לכל מאן דהוא. הסיבות לסטייה מנוהלי הבנק ומתהליך אישור האשראי צריכות היו להתברר. עדות הנאשמים – בקשת האשראי של שטרום היתה בלתי שגרתית, ואין לקבל את גישתם המיתממת של דנקנר ושטרום".

"הפרת אמון משמעותית": שנתיים מאסר נגזרו על איש העסקים נוחי דנקנר