וְאֶת שַׁבְּתֹתַי חִלְּלוּ מְאֹד: במקביל להכנות לעצרת המחאה על חילול השבת בעבודות הרכבת הקלה בבני ברק, המשטרה מודיעה על עבודות תשתית המתוכננות להיערך בעיצומה של שבת קודש בכביש 1 למזרח ממחלף קיבוץ גליות למחלף גנות.

על פי הודעת משטרת ישראל שמתפרסמת הערב ניתן ללמוד כי מתוכננות עבודות בכביש 1 תוך חילולי שבת מחפיר, וכך לשון ההודעה "הודעת המשטרה בדבר הסדרי תנועה זמניים עקב עבודות תשתית בכביש 1 למזרח ממחלף קיבוץ גליות למחלף גנות החל מיום 21.09.2018 (שישי) בשעה 21:00 ועד לתאריך 22.09.2018 (שבת) בשעה 18:00. במהלך העבודות יחסם הנתיב השמאלי בלבד".

בתוך כך, נשלמת ההיערכות להפגנת המחאה שתיערך בסמוך לעיר בני ברק במחאה על עבודות הרכבת הקלה מתקיימות בשטח העיר, מעל ומתחת לפני הקרקע. על פי הדיווחים הבוקר בחלק מהיומנים החרדיים צפויה להיערך תפילת ליל שבת ההמונית, שתתקיים מחר, ליל שבת קודש פרשת האזינו, על פני כביש גהה ודרך ז'בוטינסקי בבני ברק. התפילות תיערכנה על ידי כל בית כנסת וקהילה במניין משלהם, במקומות האמורים. מהמשטרה נמסר הערב כי כביש ז'בוטינסקי, כביש אם המושבות, וכביש 4 יסגרו עם כניסת השבת ועד השעה 21:00 לתנועת כלי רכב.

כזכור, מועצת גדולי ישראל של אגודת ישראל פרסמה השבוע הודעה שכותרתה "לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה" מבקשת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל מתושבי בני ברק "לצאת בחובת מחאה על שם שמיים שנרמס מעל ומתחת לארץ. וביום השבת הקרובה לסדר "הבו גודל לאלוקינו" להשתתף בתפילת רבים ברחובה של עיר, במקום בו מנסים רח"ל לרמוס את כבוד השבת ונותנה". עם זאת מבהירים גדולי ישראל כי אין הכוונה למחאה אלימה חס ושלום, "ודברי חכמים בנחת נשמעים".

"בכח הרבים שמוחים על כבוד השי"ת ותורתו נזכה להתגשמות חזון הנביא ישעיהו "אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קודשי וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד… אז תתענג על ה' והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דיבר" ונתברך כולנו בגמר חתימה טובה וישועה בכל העניינים".

גדולי ישראל מסבירים את הרקע להחלטה, "בימים קדושים אלו אשר הקב"ה קרוב לכל קוראיו שמענו מתוך דאגה עמוקה ולב כואב על חילול שבת בפומבי ומתוך התרסה בתוככי עיר התורה והחסידות – בני ברק, פינת יקרת שנוסדה ונבנתה מתוך מסירות נפש לה' ולתורתו".

"עם ישראל ולו עומד בין כסה לעשור ומתפלל לגאולה, ישועה ושנה טובה והלוא "אין ישראל נגאלין אלא בזכות השבת". אותה מתנה שניתנה לעם ישראל מבית אוצר גנזיו של מי שאמר והיה העולם ובכוחה הגדול "יכולה היא שתרחם".