הלוואי שמה שקורה בעולם עם מזג האויר הקיצוני שבכל העולם יקרה פה בישראל ושיהיו אסונות כבדים וסערות עם ניספים. למה?
כדי לחנך את הציונים והכופרים החילונים והשמאלנים ולהוכיח להם שיש בעל הבית לעולם.
ואתם לא בראתם את העולם ולא תצליחו להתמודד עם אסונות טבע.
הטבע יותר חזק מכוחכם ועוצם ידיכם.
מי זה הטבע? גימטריה אלהים.
צא ולמד, חילוני ישראלי טיפש, אתה יכול לתכנן משהו בחיים שלך? אתה יכול לכפות חוקי גויים על יהודים? נראה אתכם מה תעשו כשכל העיר או הכביש יהיו מוצפים 3 מטר גובה מים. תתבעו ותחנקו