שיפסיקו כבר עם שעון הקיץ. הורס לי את סדר שעות האכילה והסעודות. הורס שעות שינה.
קמים עייפים בבוקר. ומשתגעים עד שהשמש שוקעת. הכי טוב לחזור לשעון הרגיל. והכי טוב באמת שהעולם יחזור כמו פעם. פחות דברים שמקלקלים את העולם.