כי הוא מטפל בחברות ביד קשה
אבל המתלונן לחברה הרי זה נותן לחתול לשמור על החלב