Nati Shohat/FLASH90

דוח העוני: 1.7 מיליון ישראלים חיים בעוני, 800 אלף ילדים

לפי דו"ח הביטוח הלאומי, ב-2017 חיו בעוני 466,400 משפחות. מספר הילדים העניים אמנם ירד במעט, אבל שיעור הקשישים שמתחת לקו העוני דווקא עלה. ישראל עדיין במקום האחרון בסולם העוני של מדינות ה-OECD • ירידה בשיעור העוני במגזר החרדי

 • יש לך כסף. מגיע לך יחס של כבוד

  תוכן מקודם

 • פגישה שבוטלה פעמיים והצילה חיים

  תוכן מקודם

 • ראש ישיבת פורת יוסף בבקשה יוצאת דופן: הצילו תלמיד שלי!

  תוכן מקודם

 • שלא תדעו, אבל אם חלילה כן, אז כדאי שתדעו!

  תוכן מקודם

דוח העוני לשנת 2017 של המוסד לביטוח לאומי נחשף היום (שני), ומציג לצד הנתונים העגומים מגמות מעורבות: מצד אחד ירידה בשיעור העוני וצמצום אי-השוויון – אך מצד שני עלייה בחומרת העוני ובעומקו, גם בקרב משפחות עובדות. גם השנה ישראל ניצבת במקום הראשון במדד שיעור העוני לנפש בקרב מדינות ה-OECD. על פי הדוח ישנה דווקא ירידה מסיומת בשיעורי העוני בקרב החרדים והערבים, לאור השתתפות גוברת בתעסוקה.

ב-2017 חיו מתחת ל"קו העוני" 466,400 משפחות בישראל, שבהן 1,780,500 נפשות, ומתוכן 814,800 ילדים החיים בלמעלה ממחצית המשפחות העניות בישראל. מדד חומרת העוני עלה בשנת 2017 עלייה חדה של 10% בהשוואה לשנה הקודמת.

לפי הדוח, לראשונה זה שנים רבות, ירד מספרם האבסולוטי של ילדים שחיים בעוני, וזאת חרף גידול באוכלוסיית הילדים. למעשה, לפי הדוח, ב-2017 נרשמה ירידה קלה בממדי העוני, ואחוז המשפחות שהכנסתן נמוכה מקו העוני עמדה על 18.4% לעומת 18.5% בשנת 2016. כמו כן, חל שיפור בתחום אי-השוויון במדינה, וכעת מדד הג'יני גבוה ב-5% ממוצע המדינות המפותחות – שיפור של 6% ביחס ל-2016. עם זאת, ישראל ממשיכה לעמוד בתחתית סולם העוני של מדינות ה-OECD.

מהדוח עולה כי לראשונה מאז 2013, ירד שיעור המשפחות העובדות הנמצאות מתחת לקו העוני בכמעט אחוז, ל-12.6%. שיעורן של משפחות עם מפרנס אחד הנמצאות מתחת לקו העוני ירד ב-2% ל-24.9%.

כ-43.1% ממשפחות חרדיות נמצאות מתחת לקו העוני, ירידה של 2% בהשוואה ל-2016. סך הכל, החרדים מהווים כ-15% מכלל המשפחות העניות בארץ, שיעור גדול בהרבה מחלקם היחסי בחברה. במגזר הערבי נרשמה ירידה זהה (2%) וכעת 47.1% מהמשפחות הערביות בארץ חיות בעוני.

מחוז ירושלים הוא העני ביותר, ולאחר ירידה קלה 54.7% מהתושבים בו מוגדרים עניים. לאחריו נמצא מחוז צפון העני יחסית לשאר בארץ. במחוז חיפה ירדה תחולת העוני, כלומר אחוז העניים באוכלוסייה, בצורה משמעותית, הרבה בזכות האוכלוסייה הערבית באזור. מחוז תל אביב ממשיך להוביל במדד עוני נמוך, חרף עלייה של אחוז ל-11%. בעיר תל אביב עצמה, שיעור העוני דווקא ירד ל-9%. במחוז דרום נרשמה ירידה של קרוב ל-2% ובסוף שנת 2017 נמצאו 23.4% מהאוכלוסייה באזור מתחת לקו העוני.

 

 

לפי הדוח, זוג שהכנסתו נמוכה מ-5,477 שקלים לחודש מוגדר כעני. למשפחה בת חמש נפשות צריכה להיות הכנסה של מעט יותר מעשרת אלפים שקלים על מנת שלא יחיו בעוני. במשפחה עם שש ויותר נפשות, פרנסה בגובה שכר המינימום של שני בני הזוג אינה מספיקה כדי לחיות מעל לקו העוני הרשמי.אצל שני בני זוג העובדים משרה מלאה בשכר מינימום, המצב מעט יותר טוב, אך עדיין ישנה בעיה קשה להיחלץ מעוני באמצעות עבודה וקצבאות אוניברסליות. בני זוג שעובדים כל אחד בשכר מינימום, אך בהיקף של משרה וחצי, יימצאו כ-30% מעל קו העוני, עם ילד אחד הם יהיו בסביבת הקו, אך עם ילד שני מצבם יחריף.

תחולת העוני של משפחות בעלות ראש משק קשיש עלתה באחוז אחד ל-21.8%. עם זאת, העלאת תוספת ההשלמה לקצבת האזרח הותיק, שהוחלה מסוף שנת 2015, תרמה להתייצבות יחסית ברמת העוני בקרב האוכלוסיה הקשישה בארץ. בקרב העולים (משפחות שעלו לישראל משנת 1990), עלתה תחולת העוני מ-17% ל-18.4%, לאחר שנים של ירידה רצופה.