מחר וביום רביעי תחול הפוגה בגשמים ותהיה עליה בטמפרטורות, אך לעת ערב ובלילה של יום רביעי גשם ירד בצפון ויתפשט במהלך הלילה למרכז ולצפון הנגב • ביום חמישי ירידה בטמפרטורות, גשמים בצפון ובמרכז ושלג בחרמון • ביום שישי תחול עלייה בטמפרטורות ולא ירדו גשמים

שבת גשם מקומי בבוקר רק בצפון הארץ. במוצ"ש יתחזק ויתפשט בהדרגה למרכז
יום ראשון ירידה ניכרת. שלג בחרמון. גשם בצפון ובמרכז, עד לצפון הנגב שם ירד גשם מקומי
יום שני יוסיף להיות נמוך מהרגיל, גשמים מקומיים בצפון ובמרכז שיפסקו לעת ערב